Slider Image

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin

Jack Midhage AB är en av de ledande leverantörerna av hårdmetallverktyg, diamantverktyg och maskiner för kapning, håltagning och slipning till byggindustrin i Sverige. Delar av sortimentet tillverkas vid vårt produktionsbolag i Göteborg.
Vi är medlemmar i bl.a SRA (Swedish Rental Association), Hyrex, SSDL (Sveriges Slip- & DiamantLeverantörers förening) och HiB (Håltagningsentreprenörerna).

Nyheter!