Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin

Jack Midhage AB är en av de ledande leverantörerna av hårdmetallverktyg, diamantverktyg och maskiner för kapning, håltagning och slipning till byggindustrin i Sverige.
Delar av sortimentet tillverkas vid vårt produktionsbolag i Göteborg. Vi är medlemmar i bl.a SRA (Swedish Rental Association), Hyrex, SSDL (Sveriges Slip- & Diamant Leverantörers förening) och HiB (Håltagningsentreprenörerna).

Nyheter!