Historia

Historia

Jack Midhage
Jack Midhage började redan under tidigt 50-tal med tillverkning och försäljning av hårdmetallklingor.
1955 startade han Micor AB – ett företag som kom att utvecklas väl. 1973 när Jack Midhage och familjen sålde till Sandvik AB hade Micor AB ca 350 anställda i åtta länder.

1984 etablerades Jack Midhage AB som till en början var ett rent handelsföretag. 1991 blev Peter Logan och Morgan Midhage, son till Jack Midhage, delägare i bolaget vilket gav tid till Jack Midhage att även utveckla och sälja utrustning för återvinning av diamantkärnborr och andra diamantverktyg. Denna delen av verksamheten förlades 1997 i ett eget bolag, Midhage Diatip AB, som Jack Midhage drev hela den sista tiden fram till sin bortgång i början av 2005.

För tillverkning av diamantverktyg bildades 1998 i Göteborg ett separat produktionsbolag. År 2013 blev det bolaget integrerat med Jack Midhage AB. Tillverkningen leds av Peter Pettersson som tillsammans med Peter Logan och Morgan Midhage är bolagets ägare.

Sedan 2002 är vi dessutom delägare i ett bolag för försäljning av diamanverktyg i Polen, Midhage-.Swedex Polska s.p.