Thomas Johansson – Ny säljare hos oss för håltagarbranschen

Thomas har mycket lång erfarenhet av håltagarbranschen, har tidigare arbetat som säljare på Hagby och Levanto men har den senaste tiden varit anställd hos Jerneviken Maskin AB. Han väl känd bland håltagare framför allt i Göteborg och övriga Västsverige men har dessutom arbetat med utvalda kunder i Stockholm och Mälardalen.

Tillsammans med vår befintliga säljare i Region Väst, Magnus Molin, som i huvudsak betjänar uthyrarbranschen men som även har många håltagare som kunder, i framförallt Värmland, kommer Midhage att få en mycket stark representation i dessa delar av landet. Thomas kan nås på telefon 0722-5 1 77 01.

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Kommentera