25.4/20 mm

Slyklinga 3-skär

Professionell stålklinga med mycket god avverkningsförmåga för all slags krävande röjning. Filas med flatfil vid skärpning.