25.4 mm

Diamantklinga Zenesis

Premiumklinga med extremt god skärförmåga och extremt lång livslängd Speed ★★★★★ Life ★★★★★

Asfaltfräs

★★★★★ Profi Super Mycket god skärförmåga och mycket god livslängd.