Det är med stor glädje vi presenterar våra nya säljare Andreé Bergström. Andreé kommer främst att jobba med håltagnings- och rivningbranschen i Västra Götaland, Bohuslän och norra Halland, vissa andra kundgrupper kan också kunna komma i fråga så småningom.
Uppdelningen av distriktet blir i stort sett som tidigare, d v s vår medarbetare Magnus Molin ansvarar för uthyrare och vissa håltagningsföretag på detta distrikt samt håltagare och rivningsföretag i Värmland. Andreé kommer närmast från Jerneviken Maskin AB, där han har haft en liknande tjänst. Han har en bakgrund som bl. a betongarbetare och arbetsledare hos Karaten Bygg AB.
Andreé tillträder sin nya tjänst hos oss den 15 april och fr o m då gäller dessa kontaktuppgifter: Tel. 070-582 30 28 och e-mail: andree.bergstrom@midhage.se
Vi hälsar Andreé varmt välkommen in i Midhagefamiljen och är övertygade om att han med sin erfarenhet, kunskap och servicekänsla kommer att bli en stor tillgång och hjälp för både befintliga och nya kunder.