Sedan många år tillbaka har vi valt att lägga en julklappspeng till de som behöver den mest. I år går vårt bidrag till Rädda Barnen.