Joniseringsaggregatet Jonex från Midhage vinner mark på byggena.
Läs vad Tidningen Professionell Demolering skriver om Jonex i senaste numret.

Artikel Jonex tidningen pd_1_2017