Demconmässan, mässan som är dedikerad för håltagare och rivare. Midhages stora trevliga monter var mycket välbesökt. Midhage visade upp flertalet nyheter som ex. slamfilterpressen ifrån Lissmac som separerar borrkax ifrån vattnet, betongsågar, borrmotorer för betonghåltagning, nya borrstativ, och hålsökare. Betongklingor och kärnborr Zenesis samt Alfa.