Jonex har använts vid känsliga renoveringar av t.ex. Nationalmuseum och Slottet men finns idag också på allt fler vanliga byggarbetsplatser – överallt där man värnar om sina anställdas hälsa och arbetsmiljö samt kringliggande miljöer.

Jonex tar inte bara det synliga dammet – även det så farliga kvartsdammet försvinner med joniseringstekniken.
Dålig lukt, rök och avgaser elimineras och dessutom ger joniseringen en bättre balans av joner vilket har dokumenterat god effekt på hälsan – jämförbar med frisk uteluft.

Jonex finns i tre storlekar för olika lokalutrymmen. Kontakta oss för en demonstration.

Här är en liten kortfilm som visar hur det kan se ut.