Jonex – luftrenaren som rensar luften från damm, lukt, mögelsporer m.m. genom joniseringsteknik har tagit marknaden med storm.

Jonex har använts vid känsliga renoveringar av t.ex. Nationalmuseum och Slottet men finns idag också på allt fler vanliga byggarbetsplatser – överallt där man värnar om sina anställdas hälsa och arbetsmiljö samt kringliggande miljöer.

Jonex tar inte bara det synliga dammet – även det så farliga kvartsdammet försvinner med joniseringstekniken.
Dålig lukt, rök och avgaser elimineras och dessutom ger joniseringen en bättre balans av joner vilket har dokumenterat god effekt på hälsan – jämförbar med frisk uteluft.

Jonex finns i tre storlekar för olika lokalutrymmen. Kontakta oss för en demonstration.

Här är en liten kortfilm som visar hur det kan se ut.