I branschtidningen Svensk Rentals senaste nummer kan man läsa mycket om vad vi på Midhage har på gång.
Omslagsbilden visar dessutom av vår C16 betongsåg som vinner mer och mer mark bland håltagarproffsen p.g.a. sin höga säkerhet och användarvänlighet.
Läs hela numret här: