Midhage anställer säljrepresentant

Den första mars tillträdde Ronny Myllynen sin nya tjänst som distriktsansvarig säljrepresentant hos Midhage som ett led i att stärka och komplettera företagets befintliga säljorganisation på distriktet Skåne – Halland – Blekinge.

Ronnys huvudsakliga ansvarsområde kommer att var bearbetning och support av kunder inom affärsområdet Håltagning, Rivning och Sanering.

Ronny har en gedigen kunskap och erfarenhet från håltagningsbranschen där han varit verksam som håltagare sedan 1994, de senaste 10 åren med egen håltagningsfirma. Med sina 20 år i branschen är vi på Midhage övertygade om att Ronny kommer att var en stor tillgång för våra kunder i deras dagliga arbete men även i det fortsatta utvecklingsarbetet av vårt affärskoncept mot betonghåltagningsbranschen.

Ronny.Myllynen