Miljö

Miljö

Jack Midhage AB efterlever normerna enligt ISO-14001 och hänsyn till miljön är grundläggande i all vår verksamhet. Vi är anslutna till REPA (näringslivets system för återvinning av förpackningar) och EE-registret (näringslivets system för återvinning av elektriska och elektroniska produkter).
Rev.dat. 2011-03-01

REPA anslutningsbevis hittar du här.