Diamantklinga med battre sakerhet och bredare anvandningsomrade. Zenesis Safe Tech