Historia

Jack Midhages historia handlar om hårdmetallverktyg och diamantverktyg

Jack Midhage
Jack Midhage började redan under tidigt 50-tal med tillverkning och försäljning av hårdmetallklingor.
1955 startade han Micor AB – ett företag som kom att utvecklas väl. 1973 när Jack Midhage och familjen sålde till Sandvik AB hade Micor AB ca 350 anställda i åtta länder.

1984 etablerades Jack Midhage AB som till en början var ett rent handelsföretag. 1991 blev Peter Logan och Morgan Midhage, son till Jack Midhage, delägare i bolaget vilket gav tid till Jack Midhage att även utveckla och sälja utrustning för återvinning av diamantkärnborr och andra diamantverktyg. Denna delen av verksamheten förlades 1997 i ett eget bolag, Midhage Diatip AB, som Jack Midhage drev hela den sista tiden fram till sin bortgång i början av 2005.

För specialtillverkning av diamantverktyg bildades 1998 i Göteborg ett separat produktionsbolag, Jack Midhage Diamond Production. År 2013 integrerades bolaget i Jack Midhage AB. Tillverkningen leds av Peter Petersson som tillsammans med Peter Logan och Morgan Midhage är bolagets tre ägare.

Sedan 2002 är vi dessutom delägare i ett bolag för försäljning av diamanverktyg i Polen, Midhage-.Swedex Polska s.p.