Produkter

Produkter

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor är av största vikt när vi utformar vårt produktprogram.
Våra produkter och maskiner uppfyller CE-direktiven, våra slipskålar och merparten av våra diamantklingor är testade och godkända enligt OSA (Organization for the Safety of Abrasives) och vi anstränger oss att tillhandahålla verktyg och maskiner, metoder och arbetsmiljöinstruktioner som minimerar vibrationer, damm och andra risker i arbetet.

Midhage Huvudkatalog maj 2018-web

Produkter