Marknadens bredaste sortiment av borrstativ och tillbehör för professionell betonghåltagning

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment på borrstativ för professionell betonghåltagning.
Våra egna borrstativ; M40, M50 och M70 är en vidareutveckling av ett flertal olika modeller av stativ som tidigare har funnits alt. finns på marknaden men som på något sätt saknat funktioner som professionella betonghåltagare önskat. Till våra stativ har vi även ett flertal smarta tillbehör som även passar andra liknande stativ.

Under knapparna nedan finner du borrstativen och tillbehör för dessa och liknande borrstativ. Du hittar också motorfästen, lyftbockar, aluminiumbalkar, el-telfer, snabbstämp och andra tillbehör för professionell betonghåltagning.