Damm, slam och vattenhantering

Hos oss på Midhage hittar du flertalet produkter som förbättrar arbetsmiljön och som även ger dig en möjlighet att arbeta på ett miljöriktigt sätt.
Vår enastående luftrenare Jonex som arbetar med joniseringsteknik är enastående för arbetsplatser som är dammkänsliga och där vanliga dammfällor inte gör ett tillräckligt jobb. Med joniseringen slipper både operatören likväl som kringliggande miljö skadeeffekten som ex. slipdamm framställer.
Vi har även slamfilterpressar för miljöriktig, enkel, och ekonomisk slamhantering direkt på bygget. Filterpressarna bakar ihop borrkaxet/borrslammet till kakor som oftast kan kastas i byggcontainern och filterpressen levererar därefter renat vatten som direkt kan användas för ex. kylning av diamantverktyg.
Här finner du även Cover dammskydd som är ett enkelt sätt att täcka in arbetsplatsen du skall arbeta på.