Jonex luftrenare för jonisering på bygget

Jonisering av luften är en extremt effektiv metod för att rensa luften från damm, rök, lukt, mögel m.m. Jonex luftrenare är en utveckling av vårt tidigare joniseringsaggregat, Oxysan. De nya modellerna som vi döpt till Jonex, har bättre joniseringskapacitet och utökade funktioner. Den mikroprocesstyrda och programmerbara manöverpanelen har timerfunktion och dioder som indikerar när det är dags för byte av filter eller joniseringsrör. Jonex-aggregaten finns i tre modeller, alla med möjlighet att välja olika nivåer på jonisering och luftflöde.

Jonex kan användas till att minimera mikrodamm, organiska lukter, mögelsporer, brand- och tobaksrök m.m. Som bonus så erhåller man dessutom en bättre balans på joner med dokumenterat välgörande hälsoeffekter – luft jämförbar med frisk och ren utomhusluft.

Läs mer: Jonex joniseringsaggregat

Användarinstruktioner: A5-instruktioner-Jonex

Den tidigare modellen Oxysan finns i bruk hos ett stort antal byggföretag. Läs vad pressen skrev om Oxysan: Reportage Fokus    Reportage Prof.Demolering-2015    Reportage Leveranstidningen-Entreprenad    Reportage Byggarbetaren    Reportage Prof.Demolering-2014