Jonex luftrenare för jonisering på bygget

Jonisering av luften är en extremt effektiv metod för att rensa luften från damm, rök och lukt m.m. Jonex kan användas till att minimera byggdamm, det osynliga och farliga kvartsdammet, organiska lukter, mögelsporer, brand- och tobaksrök m.m. Som bonus så erhåller man dessutom en bättre balans på joner med dokumenterat välgörande hälsoeffekter – luft jämförbar med frisk och ren utomhusluft.

Den mikroprocesstyrda och programmerbara manöverpanelen har timerfunktion och dioder som indikerar när det är dags för byte av filter eller joniseringsrör. Jonex-aggregaten finns i tre modeller, alla med möjlighet att välja olika nivåer på jonisering och luftflöde.

Läs mer: Jonex joniseringsaggregat

Användarinstruktioner: A5-instruktioner-Jonex