Weka- AGP-Power-Tools-Borrmotor
Slipmaskiner för betong och andra hårda material
tillbehör dör dammbekämpning, filterpressar för slamavskiljning, joniseringsaggregat mot kvartsdamm, våtsufar, portabla vattentankar och andra tillbehör för betongborrning

Maskiner för professionella användare inom byggindustrin

Vi på Midhage levererar maskiner till hela byggindustrin med spets på betonghåltagning, rivning och uthyrningsbranschen.

Hos oss finns kärnborrmaskiner, betongkapar, golvsågar, luftrenare / joniseringsaggregat, filterpressar, bordssågar, spårfräsar och mycket mer.
Vi har noga valt ut våra leverantörer men tillhandahåller även andra tillverkares maskiner. Söker du något speciellt kan du höra med våra säljare.