Jonex – luftrenaren som rensar luften från damm, lukt, mögelsporer m.m. genom joniseringsteknik har tagit marknaden med storm.

Jonex har använts vid känsliga renoveringar av t.ex. Nationalmuseum och Slottet men finns idag också på allt fler vanliga byggarbetsplatser – överallt där man värnar om sina anställdas hälsa och arbetsmiljö samt kringliggande miljöer. Jonex tar inte bara det synliga dammet – även det så farliga kvartsdammet

Läs mer