Torsten Samuelsson, ny säljare för håltagningsbranschen

Vi förstärker vår nuvarande säljorganisation ytterligare. På distriktet Stockholm / Uppsala / Gästrikland har Torsten Samuelsson anställts som säljare från den första februari 2012. Hans huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara bearbetning och support av kunder inom affärsområdet Betonghåltagning och Rivning på distriktet där han kommer att komplettera vår säljare Mats Karlsson.

Med sina många år i branschen är Torsten troligtvis redan ett känt ansikte för de flesta. Med sin långa erfarenhet är vi övertygade om att han kommer att vara en viktig kugge i vår fortsatta utveckling av detta affärskoncept och en stor tillgång för våra  kunder. Vi hälsar Torsten varmt välkommen i Midhage-familjen.