Som ett led i strävan att möta framtiden och bli allt effektivare i marknadskommunikationen har Jack Midhage AB till tjänsten som marknadskoordinator anställt Laila Kaplan. Laila, som närmast har haft en liknande position hos Jerneviken Maskin AB kommer att ansvara för alla marknadsaktiviteter såsom kataloger, mässor, hemsida, nyhetsbrev o.s.v. Hon har mångårig erfarenhet av såväl marknadsföringsarbete som branschen och dess produkter, passar väl in i företagets kultur och långsiktiga strategi och kommer att vara ett bra stöd för både våra säljare och våra kunder.

Laila kan nås på telefonnummer 0736-600 978

Laila Kaplan

Laila Kaplan