Ledning och support

LEDNING OCH SUPPORT

peter logan

vd / marknadschef

Tel 0431-71003
peter.logan@midhage.se

Magnus Lindstrand

Magnus Lindstrand

Produktchef

Tel 0705-25 45 85
magnus.lindstrand@midhage.se

peter petersson

produktionschef

Tel 0705-823017
peter.petersson@midhage.se

joakim lindfors

AO-ansvarig Håltagarbranschen

Tel 0431-71007
joakim.lindfors@midhage.se

Andreas Jonasson

Säljkoordination/Affärsutv.

Tel 0708-808191
andreas.jonasson@midhage.se

manne steen

kundsupport

Tel 0431-71006
manne.steen@midhage.se

carina dock

kundsupport

Tel 0431-71001
carina.dock@midhage.se

gunilla persson

kundsupport / ekonomi

Tel 0431-71002
gunilla.persson@midhage.se

Laila Kaplan

marknadskoordinator

Tel 0736-600978
laila.kaplan@midhage.se