Borr avsedda för håltagning i kakel, klinker och glas.