GR6 kärnborr

Diamantkärnborrar för granit och annan natursten