KAP

Diamantklingor, hårdmetallklingor, diamantvajer och sågblad

Vi på Midhage har en lång tradition och erfarenhet av att ta fram marknadens behov av sågklingor. Vår grundare Jack Midhage var en pionjär i Sverige när så kallade hårdmetallklingor introducerades på marknaden. Cirkelsågklingorna med hårdmetalltänder blev snabbt en succé då behovet av effektiva och hållbara cirkelsågklingor inte fanns att tillgå sedan tidigare.
Våra hårdmetallklingor håller alltid absolut bästa premiumkvalitet och finns för de flesta typer av sågar såsom batteridrivna och eldrivna handsågar samt till stationära sågar, exempelvis bordssågar.

Sortimentet av hårdmetallverktyg har sedan utökats till att innefatta allt från hårdmetallbelagda sticksågblad till tigersågblad.

Diamantverktyg är också något vi på Midhage har en mycket lång erfarenhet av. Vi började tidigt att testa och utvärdera vad som fanns bland de ledande diamantverktygen och startade upp ett fint samarbete med Koreanska Ehwa Diamond. Ehwa Diamond är ett av världens största och mest erfarna tillverkare av diamantverktyg. Deras diamantklingor, diamantvajer och kärnborr används av håltagarproffs världen över.

Ehwa Diamonds är hela tiden en mycket stark partner när det gäller att ta fram diamantverktyg som fungerar lokalt. Det vill säga – de anpassar sina verktyg efter vilken typ av betong som finns i respektive region.
Betong skiljer sig avsevärt mellan världsdelarna och nästan lika mycket i Sveriges olika landsdelar.

Utöver Ehwa Diamonds har vi ett flertal andra ledande leverantörer från både Europa och Asien som förser oss med olika diamantverktyg såsom diamantvajer eller sågwire som det också kallas för betong, hårt armerad betong, metaller och blandade byggelement. Vi har alltid olika sorters diamantvajer hemma på hyllan. Diamantklingorna vi levererar finns för både torrkapning och våtkapning. Vi har förmånen att kunna plocka det bästa ifrån leverantörerna för att vi själva skall kunna förse våra kunder med just deras behov.

Våra diamantverktyg finns i flera olika utföranden såsom positionerade diamantsegment likväl som traditionellt satta diamanter samt med elektropläterade diamantsegment. Varje diamantklinga har sin unika egenskap och skall ge våra kunder bästa ekonomi för jobben.
Det är hos oss som du hittar den nya och säkrare diamantklingan Zenesis SafeTeck Silent – en diamantklinga med extra försänkta diamantsegment som skyddar stambladet från farligt slitage. Diamantklingan Zenesis SafeTeck Silent är precis som namnet tyder på en ljuddämpad diamantklinga. Man upplever en betydligt lägre ljudnivå när man sågar med denna ljuddämpade diamantklinga än med en traditionell betongklinga med vanligt stamblad.

MK Morse  är vår huvudpartner när det gäller tigersågblad. Morse tillhör det absolut bästa i verktygsväg när det kommer till ex. tigersågblad, hålsågar och liknande “små” verktyg. Våra kunder som går ifrån den marknadsledande tillverkaren till Morse blir alltid väldigt positivt överraskade då de får en helt annan totalekonomi på verktygen och de upptäcker att verktygen håller absolut högsta kvalitet och ger lika stor avverkning som marknadsledaren.
Även om vi inte presenterar hela Morsesortimentet bland våra produkter kan vi i de allra flesta fall ta hem övriga produkter om våra kunder skulle sakna något speciellt i vårt sortiment.
Tigersågbladen finns för flertalet olika byggnadsmaterial såsom stål, trä, glasfiber, plast, kött, etc. Våra speciella rivningsblad är mycket uppskattade av våra kunder då de ger en mycket bra avverkning i många olika material.

Vårt sortiment av multisågblad innefattar olika sorters verktyg och i stort sett samtliga finns med fästena Starlock, Supercut och Multifäste. Vår prisbild på multisågblad är mycket god då multisågbladen håller en erkänt hög kvalitet och ger kunden god valuta för sitt val.

Våra sticksågblad tillhandahålls i 10-15 olika sorter. Allt för att våra kunder skall hitta rätt blad för sin sågning i trä, tegel, byggskivor, laminat, metall och andra förekommande byggmaterial.

Räddningsklingan eller katastrofklingan som den kallas ibland, används vid olika tillfällen som kräver snabb avverkning i blandade material. Denna specialklinga är speciellt framtagen för Räddningstjänsten men används ofta vid rivningsarbeten då den sågar snabbt i blandmaterial.

Takpappklingan är en robust specialklinga avsedd att användas i golvsågar eller asfaltsågar för sågning av tjockare lager av tjärpapp på trätak. Takpappklingan har ett utförande med hårdmetalltänder.

I vårt sortiment finner du hyvelstål / vändstål för de flesta elhyvlar. Du hittar även olika dimensioner av insatsringar för cirkelsågklingor.