Cirkelsågklingor för batterisågar och elsågar

Hårdmetallbelagda cirkelsågklingor för sågning i metall eller trä med batterisågar och elsågar