Cirkelsågklingor för stationära sågar

Hårdmetallbelagda cirkelsågklingor för stationära sågar