Sågklingor för räddningsarbeten och takpapp

Räddningsklinga och Katastrofklinga för sågning i flera material