Diamantklingor för torrkapning

Diamantklingor för torrkapning

Vårt utbud av diamantklingor för torrkapning är noga utvalda från ett fåtal  världsledande tillverkare av diamantverktyg.
Övervägande leverantörer har vi i Asien och då allra främst Sydkorea.
Vår huvudleverantör av torrkapklingor är Ehwa Diamonds som bland annat tillverkar våra omtyckta Zenesisklingor.

Diamantklingor är en hel vetenskap där tillverkarna använder olika mängd av diamanter, olika sorters bindemedel som håller ihop diamanterna och olika kornstorlekar på diamanterna.

Diamanterna som används i diamantverktyg är uteslutande så kallade industridiamanter, dvs de tillverkas i olika former med olika egenskaper av maskiner.  Men visst finns det diamantverktyg som har riktiga naturdiamanter också. Fast det är väldigt sällsynt och inte till fördel oftast.

Alla våra klingor har testats under en längre tid för att våra kunder skall känna sig helt trygga med att de får högkvalitativa diamantklingor som verkligen gör sitt jobb.

Zenesis diamantklingor var bland de första betongklingorna som introducerades med så kallade positionerade diamanter, det vill säga att diamanterna som finns i de skärande tänderna på klingan, ligger i ett arrangerat mönster för att uppnå absolut perfektion. Med arrangerade diamanter finns det alltid några diamanter som skär på klingan.
Det ger användaren bästa totalekonomi då det går snabbare att kapa i betongen eller stenen samtidigt som varje enskild diamant verkligen används.

Ehwa Diamonds tog sedan positioneringstekniken ett steg längre och utvecklade därefter det helt unika och patenterade 3-D-mönstret i diamantsegmenten. Dessa diamantsegment har visat sig vara helt oslagbara i många applikationer.

Ehwa Diamonds tillverkar även våra andra torrkapklingor som har helt andra namn exempelvis Presto, Cosmo Xtra, Dob, Dob-Q med flera. Dessa finns i olika kvaliteter och med olika egenskaper beroende på vad man skall såga i, ex tegel, granit, kakel, kalksten, marmor etc.