Diamantklingor för betong. Universal/Ljuddämpad

Diamantklingor för betong – Ljuddämpad/Universal

Våra betongklingor / diamantklingor är avsedda för professionellt bruk.
Vi delar in alla diamanklingor  i klasser från högsta klass ★★★★★+ Profi Super Plus och nedåtfallande. Stjärnorna vägleder dig om vilken klass klingorna tillhör.

Torrkapklingorna från Midhage kan användas utan vattenkylning och passar för miljöer där våtsågning inte är lämplig eller möjlig.

Tänk på att torrkapning alstrar mängder av skadligt damm oavsett vilket material du än sågar i. Se till att skydda dig ordentligt med andningsmask och annan erforderlig utrustning.

Vi har handsågar med dammskida som ger en mycket effektiv dammupptagning som är ett komplement till andningsmask och som kan vara ett mycket bra alternativ för att undvika dammspridningen.

Diamantklingorna i denna kategori är ljuddämpade, dvs de avger ett betydligt lägre ljud från själva klingan under sågningen. Behöver inte en ljuddämpad universalklinga finns våra standardklingor.