Kraftfullt joniseringsaggregat för bekämpning av byggdamm