Joniseringsaggregat

Kraftfullt joniseringsaggregat för bekämpning av byggdamm