Frästrumma och diamantklingor passande spårfräsen Von Arx DTF 25 SH