Diamantslipskålar för slipning i betong, sten och andra liknande ytor

Bland våra diamantslipskålar för allmänt bruk räknar vi slipskålarna Typhoon-Q och XCello Cup. Dessa två slipskålar / slipkoppar klarar sliparbeten i betong och sten och kan även användas vid avverkning av flertalet ytbeläggningar.

Slipskålen Typhoon-Q

Typhoon-Q passar dina sliparbeten i betong och stenmaterial samt om du skall avverka olika slags ytbeläggningar. Diamantslipskålen är avsedd att användas på maskiner med dammutsug eller anslutning för kylvatten.
Diamanslipskålen ger dig en extra effektiv avverkning av ytbeläggningar och har en lång livslängd med stabil gång.
Typhoon-Q är försedd med segment i periferin samt diagonalt in mot
centrum vilket ger gör att du får en stor och jämn slipyta. Slipskålen finns i olika höjder för att passa olika maskintyper.

Slipskålen XCello Cup

Diamantslipskålen XCello Cup är framtagen för sliparbeten i betong och stenmaterial och fungerar allra bäst när du behöver avverka / ta bort ytbeläggningar. Diamantslipskålen är avsedd för maskiner med dammutsug eller anslutning för kylvatten. Slipkoppen ger dig en effektiv avverkning, även av ytbeläggningar samt en jämn och stabil gång i materialet som skall bearbetas.