Natursten & betong

Diamantslipskål för betong, granit och annan natursten