Tegel & slitande material

Diamantslipskål för slipning av tegel och andra slitande material