Beskrivning

Avsedd för: Sammankoppling av diamantvajer

Egenskaper: Kompakt, hydraulisk vajertång på 50 kN