Jonex Joniserande luftrenare 4000

Jonex Joniserande luftrenare 4000

42 900.00kr

Jonex minimerar förekomsten av mikrodamm, många organiska lukter, mögelsporer, brandrök med mera i den luft du andas in.
Luftrensningen med jonisering sker snabbt och effektivt, så fort rätt joniseringsnivå nivå har uppnåtts.
De positiva och negativa jonerna klumpar ihop föroreningarna till allt större partiklar som sjunker till golvet och stannar där, vilka
är lätta att dammsuga efter det att du har jobbat klart.
Jonisering renar luften på ett naturligt sätt och ger samma positiva hälsoeffekter som ren och frisk uteluft. Ett flertal studier påvisar positiva effekter på hälsan. Bland annat en undersökning av WESTRA som under sex år på åtta olika arbetsplatser kunde
påvisa minskade miljöpåfrestningar, sjukfrånvaro och allmänna stressymptom samt ökad trivsel och produktivitet.

Artikelnr: JONEX4000

Beskrivning

Jonex 4000 Joniserande luftrensare

Användning:

Effekt: 270 W

Spänning: 230 V

Verktygsfäste:

Max diameter:

Vikt: 56 kg

Jonex-luftrenare-broschyr

Jonex användarinstruktion

Kort film om Jonex