Beskrivning

Slagdorn för inslagning av expanders. 10mm x 240mm med handskydd