Beskrivning

Oil-Only “länsormar” för absorption och invallning av olja och liknande.

Dimension: 8×120 cm.
Utgående artikel.