Tag - Midhage ledning

Ny vice VD och Marknadschef på Jerneviken – Levanto – Midhage

Jerneviken – Levanto - Midhage stärker sin organisation genom att tillsätta Stefan Bergsten som vice VD och Nordisk Marknadschef.Stefan Bergsten har tidigare arbetat hos Pullman - Ermator som Nordisk försäljningschef samt Husqvarna Construction, där han haft rollen som Buisness Devolopment Manager. I samband med uppköpen 2021, av de tre bolagen Jerneviken, Levanto...